ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความอื่นๆ

รองผู้อำนวยการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น