ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

ประวัติผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0872545242

E-mail : chumpornvongpat@gmail.com