ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป. ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

รองผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

ครูประจำการ

5

20

-

12

13

พนักงานราชการ

3

1

-

4

-

ครูอัตราจ้าง

-

1

-

1

-

ครูพี่เลี้ยง

-

-

-

-

 

ครูธุรการ

-

1

-

1

 

นักการ/ภารโรง

1

-

1

-

-

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

รวม

10

24

1

18

15