ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศอื่นๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (2.87 mb)