ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

โครงการที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนฟรี

สาส์น จาก ผอ.ถึงลูกๆนักเรียนทุกคน โครงการที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนฟรี‼️ ด้วยความปรารถนาดีของ ผอ. ต่อนักเรียนทุกคน

วันที่ 17 กันยายน 2564

ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1