ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โครงการที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนฟรี

สาส์น จาก ผอ.ถึงลูกๆนักเรียนทุกคน

โครงการที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนฟรี‼️

ด้วยความปรารถนาดีของ ผอ. ต่อนักเรียนทุกคน

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ