โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ติดต่อเรา
บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ค่าเงินบาทในประเทศ
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  81  หมู่  4  ถนนสุรนารายณ์  บ้านโคกสว่าง  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  36160   โทร (044) 859344  มีพื้นที่ทั้งหมด  37 ไร่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์  มาทางทิศใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2536  เป็นสาขาของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต่อมาวันที่  30 เมษายน 2539 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านเพชรมีชื่อว่า  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์   

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประเมินโรงเรียนในฝัน โดยได้รับความร่วมมือของชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนทำให้ผ่านการประเมิน ได้รับป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 14  ห้อง มีนักเรียนรวม ทั้งสิ้น 401 คน  แยกเป็น นักเรียนชาย  192  คน และ นักเรียนหญิง  209  คน

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
81 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334
Copyright 2016 - 2020,http://www.petpit.ac.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@petpit.ac.th