โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางอารีย์ นาสะอ้าน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพัชญา วิเศษคร้อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางสาวปุณญพร เสี่ยงบุญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางอภิญญา กลัดงิ้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
81 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334
Copyright 2016 - 2020,http://www.petpit.ac.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@petpit.ac.th