โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางมยุรี อักษรจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอุทัยวรรณ วงศ์พัฒน์
ครู วิทยฐานะ คศ3
นางขวัญแก้ว อินพล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
นางสาวทิพวรรณ เลียงผา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางสาวสุทธาสินี ไทยแท้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
นางสาวลักษมี เลาหะนาคีวงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
81 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334
Copyright 2016 - 2020,http://www.petpit.ac.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@petpit.ac.th